קבל הצעה
קבל הצעה

English
עברית

עברית


:מגוון החומרים שאנו מתרגמים

:​בין לקוחותינו


מסמכי התדיינות משפטית: תצהירים, חוות דעת, פרוטוקולים של דיונים משפטיים ופסקי דין, תכתובת בין עורכי-דין ולקוחות
מכרזים בין-לאומיים מורכבים: מסמכי המכרז ומסמכי המציעים
פיננסים: דוחות מס, מסמכי בנקאות, דוחות חשבונאיים
הליכי גישור ובוררויות
יפויי-כוח
הסכמי ממון וגירושין
נאמנויות וצוואות
מסמכים הקשורים לרישום פטנטים
נדל"ן: דוחות ושומות מקרקעי
חוקים ותקנות
מגוון תעודות רשמיות כגון: תעודות לידה ונישואין, דרכונים, מסמכי הגירה והתאזרחות, גיליונות ציונים ותעודות גמר
מסמכים בתחום הרפואה והרוקחות, ICFs, סיכומי אשפוז – מכתבי שחרור מבתי חולים
כְּתוּבּוֹתמשרדי עורכי דין מהשורה הראשונה בארה"ב ובישראל
משרדי ממשלה וגופים ממשלתיים
סוכנויות בין-לאומיות מובילות לאספקת שירותים רב-לשוניים
חברות הייטק ועסקים מגוונים בארה"ב, אירופה ובישראל
אנשי מקצוע בתחום הנדל"ן
עמותות
לקוחות פרטיים

חוזים ודוחות בתחום המסחרי, מסמכי הקמה ותקנוני התאגדות של חברות ועמותות